Referenceliste
Gå til forrige side
Gå til næste side
3i-information er et konsulentfirma, der har specialiseret sig i biblioteksstyring
for arkitekt- og ingeniørfirmaer.

3i's arbejde på tegnestuen
Vi påtager os hele opgaven med opbygning og vedligeholdelse af tegnestuens
samling af kataloger, tekniske håndbøger m.m. samt opdatering af tilhørende
edb-søgeprogrammer.
3i-information ApS
3i-information ApS, www.3i.dk