Gå til hjemmesidens forside
Informationssøgning - på Internet
3i-information ApS, www.3i.dk
Søgning på Internet
Skal man ind på en leverandørs hjemmeside, skal man kende
hjemmesidens nøjagtige adresse.
Benyttes et søgeprogram, skal man kende leverandørens navn -
og stave det rigtigt.
Skriver man så forkert, skal man forfra igen.

Søgning i 3i's edb-programmer
Fra 3i's edb-søgeprogram er der direkte henvisninger til
leverandørernes internetsider.

Man skal kun bruge et par taster.
I takt med Internettets udbredelse, er det naturligt at spørge, om man ikke
kan nøjes med elektroniske kataloger.

Det er vores klare opfattelse - og erfaring fra vort arbejde på mange
tegnestuer - at der en del år endnu er behov for en kombination af Internet
og leverandørkataloger i ringbindsform.

Netop denne kombination er 3i's edb-programmer designet til at optimere.