Gå til næste side
Gå til hjemmesidens forside
Opdatering af edb-programmet
Flere hundrede brugere af 3i's edb-programmer er dagligt med til at
opdatere de informationer, der er registreret i programmerne.

Brugerne er de første til at finde fejl eller mangler, og dermed også de
bedste til at opdatere.

Sorterede informationer
Ved søgning på Internet fremkommer mange oplysninger, der er
irrelevante og som i bedste fald blot er spild af tid.

Ved brug af 3i's edbprogrammer er informationerne sorterede, så kun
de relevante ting er med. Fagkyndige projekterende er med til at
udvælge de leverandører, der skal registreres.

3i-information ApS, www.3i.dk