Information for projekterende
Information for leverandører
Send en email til 3i
Hvad er 3i-information
Reducer projekteringsomkostningerne
Relevante links for projekterende
Relevante links for projekterende
Traditionelt bibliotek eller 3i-styret bibliotek?
3i-information ApS, Måløv Byvej 306, 2760 Måløv, Telefon: 88 82 69 70, post@3i.dk, www.3i.dk
Tegnestuernes problem
For mange tegnestuer er det et stort problem at have blot et nogenlunde
velfungerende bibliotek. På grund af travlhed bliver materialet til biblioteket
ofte lagt i en stor uoverskuelig bunke.

Der bliver ikke afsat tid og kvalificeret arbejdskraft med den nødvendige
faglige baggrund til at varetage biblioteksfunktionerne, og tit er der også
problemer med, at arbejdet videregives til en ny medarbejder, der så må
starte forfra.

Ved søgning på Internet spildes kostbar arbejdstid ved sortering af
informationerne.